คอร์สเรียน

สื่อการสอนเป็น docs

จุดกลุ่มหน้า สารบัญ เป็นระบบระเบียน

เนื้อหาภาษาไทย

เนื้อหาภาษาไทยที่ยังคงคำทับศัพท์ไว้บ้าง

ตัวอย่างประกอบ

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ

วีดีโอสรุปแต่ละคอร์ส

วีดีโอสรุปแต่ละคอร์สที่กระชับ

ทดลองให้เห็นเป็นจริง

ไปทดลองมาให้ แล้วแคปรูปหรืออัดวีดีโอมาให้ดู

ชี้ไปยังแหล่งอ้างอิงเสมอๆ

ชี้ไปทั้งยังแหล่งอ้างอิงภายในเว็บไซต์หรือภายนอก

จัดกลุ่มเนื้อหาเป็นระบบระเบียบ

มีการจัดกลุ่ม เรียงหน้าและสารบัญ

ข้อมูลตาราง

ตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ครบกว่า

ตัวอย่างคอร์สเรียน

เนื้อหาและสไตล์

เนื้อหา

หน้าและการจัดกลุ่ม
หัวข้อและคำอธิบาย
ตัวอย่างภาพประกอบ ตัวอย่างโค้ด
ลิงค์ที่ชี้ยังไปยังหน้าหรือเว็บไซต์อ้างอิง
สไลด์ ประกอบวิดีโอสรุป
วีดียาวสรุป ที่ตัดต่อแล้วเป็นอย่างดี

ภาษา

หัวข้อภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
รายละเอียดภาษาไทย ที่ทับศัพท์บ้าง

ลักษณะการเขียน

สั้นๆ กระชับ
เห็นภาพ
โปรเจ็คและการสร้างโปรเจ็ค
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมต้องคอร์สเรียนที่นี่ ไม่ใช่ที่อื่น

สั่งซื้อ

ซื้อรวมทั้งหมด

คอร์สเรียน All in one

เข้าถึงเนื้อหาด้านล่างนี้ได้ทั้งหมด

ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย

3,500 บาท

01 : 22 : 26 : 54

สั่งซื้อ

ซื้อแยกคอร์ส

HTML

สร้าง Web Structure

1,000 บาท

CSS

ใส่ Style ให้ดูดี

1,000 บาท

JavaScript

ภาษา Programming เพื่อทำ User Interactive

1,000 บาท

Nodejs

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

PNPM

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Vue

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Nuxt

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Figma

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Framer

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Wordpress

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Stripe

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Cloudflare

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Git

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Github

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

VSCode

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Clickup

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Obsidian

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Vitepress

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

ซื้อรวมทั้งหมด

คอร์สเรียน All in one

เข้าถึงเนื้อหาด้านล่างนี้ได้ทั้งหมด

ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย

3,500 บาท

01 : 22 : 26 : 54

สั่งซื้อ

ซื้อแยกคอร์ส

HTML

สร้าง Web Structure

1,000 บาท

CSS

ใส่ Style ให้ดูดี

1,000 บาท

JavaScript

ภาษา Programming เพื่อทำ User Interactive

1,000 บาท

Nodejs

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

PNPM

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Vue

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Nuxt

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Figma

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Framer

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Wordpress

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Stripe

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Cloudflare

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Git

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Github

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

VSCode

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Clickup

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Obsidian

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

Vitepress

In publishing and graphic placeholder

1,000 บาท

สั่งซื้อแล้ว เข้าใช้งานที่ learn.wrikka.com

สั่งซื้อแล้ว เข้าใช้งานที่
learn.wrikka.com